Presenta el teu treball

Presenta el teu projecte fent una simulació de la creació i explotació d’un negoci de restauració, utilitzant les solucions tecnològiques de software ICG ( tant d’un restaurant tradicional de taules, com qualsevol altre que contempla noves modalitats i formes de treballar de negocis i empreses d’hostaleria, com la restauració d’esamblatge, establiments de menjar ràpid o de menjar per emportar, tenint en compte el canvi actual de model i de perfil dels clientes i la seva experiència de compra…). Es valorarà especialment que sigui una idea innovadora.


Parts del treball:

Part1-IMG

Omple el formulari

Presenta la idea de negoci, tipus d’establiment i pla d’inversió inicial…

Part2-IMG

Crea i gestiona l’establiment

Utilitzant les solucions de software FrontRest i ICGManager

Part3-IMG

Omple el formulari

Exposa el pla de viabilitat del negoci detallant ingressos, costos, marges i amortització…

Els treballs que es presentin hauran de ser tutelats per un membre de l’equip del professorat dels centres.