Origen de la Beca

La Beca ICG a la Innovació i Gestió en Hostaleria és un guardó que té l’objectiu de premiar el coneixement TIC entre els alumnes de les Escoles d’Hoteleria i Turisme, en la gestió i el funcionament dels establiments de restauració com a estratègia d’excel·lència, actitud creativa i innovació a l’empresa. La Beca va dirigida als estudiants que finalitzen els cicles formatius de grau superior de Direcció de Serveis en Restauració o Direcció de Cuina, o el combinat de Restauració i Cuina. Aquest premi, que es va posar en marxa l’any 2015, s’emmarca dins el programa d’estudis superiors ICGUniversity que el Grup ICG vam posar en marxa, impulsat personalment pel nostre President, Andreu Pi Pocurull. Un projecte il·lusionant amb el qual participem en la formació al més alt nivell dels futurs professionals del sector de l’hostaleria. En l’àmbit territorial de Catalunya, el projecte compta amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

A través d’aquest programa estem cedint tecnologia. Les nostres solucions estan presents en un gran nombre de centres de formació on s’imparteixen els diferents Graus d’Hoteleria i Turisme per tal de promoure i formar en les TIC als futurs professionals i facilitar-los l’accés al mercat laboral.

Però ICGUniversity va més enllà de la transferència tecnològica, és un programa en el qual estem elaborant el material docent necessari, seguint els continguts curriculars establerts per l’Administració, que facilitarà als centres i professors comptar amb material estandaritzat per a la formació. També inclou un programa de formació permanent destinat als docents per tal de formar-los en l’ús de les solucions ICG cedides als centres acadèmics.

D’altra banda, ICGUniversity contempla la col·laboració amb escoles superiors i facultats per tal de posar en marxa postgraus universitaris en Turisme i Restauració, i que en els seus programes curriculars utilitzin les TIC com a principals eines de gestió.

Cessio-TecnologiaCessió de Tecnologia
Material-DocentMaterial Docent
FormacionFormació a Professors
Postgraus-UniversitarisPostgraus Universitaris