Termes Legals

La documentació presentada serà tractada amb absoluta confidencialitat segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, i el seu ús es destinarà, per valorar la candidatura presentada.

  • Aquesta documentació quedarà en propietat de l’empresa ICG Software que en podrà fer ús d’ella amb finalitats formatives
  • Cada alumne (autor) podrà utilitzar-la també per a la creació de la seva empresa o negoci
  • S’admetran solament projectes inèdits i que no hagin estat presentats amb anterioritat
  • En el cas que s’hagin utilitzat materials o plagis d’altres autors o institucions, l’autor serà el responsable únic davant qualsevol incidència que per aquests motius es pogués produir, quedant retirat el projecte immediatament
  • En participar, s’accepten les presents bases i davant possibles dubtes en la interpretació de les mateixes prevaldrà el criteri de l’organitzador
  • El jurat podrà declarar la Beca deserta i resoldre tots els aspectes no prevists