Màster en Innovació i Gestió de Restaurants

L’èxit i sostenibilitat d’un restaurant depèn en gran manera d’un disseny rigorós del projecte i d’adquirir les competències necessàries per dirigir-ho. Durant un any, l’alumne adquirirà les competències per gestionar les diferents àrees d’un restaurant (cuina servei i gestió d’empresa), i desenvoluparà una visió global i innovadora del seu concepte i gestió.

Master

DIRIGIT A:
 • Professionals d’hostaleria i restauració, amb inquietuds per donar un salt qualitatiu en la seva carrera professional.
 • Gerents i propietaris de negocis d’hostaleria motivats pel canvi i la creació de nous models.
 • Emprenedors amb formació en altres àrees, que vulguin desenvolupar un projecte gastronòmic a mitjà termini o especialitzar-se en la gestió de restaurants.

Període lectiu:

1500 hores / 60 crèdits ECTS
Octubre – juny

PROGRAMA:

Els continguts del Màster s’estructuren de la següent forma:

 1. GESTIÓ EMPRESARIALTé com a objectiu adquirir els coneixements per definir el model de negoci i les habilitats per planificar i gestionar les diferents àrees d’una empresa de restauració de forma econòmicament rendible.

  Gestionar = Planificar + organitzar + dirigir + coordinar + controlar

 2. L’OFERTA GASTRONÒMICA
  El seu objectiu és conèixer les tendències gastronòmiques actuals amb la finalitat de desenvolupar un concepte culinari propi i criteris per valorar la coherència de l’oferta gastronòmica amb el model de negoci definit.Així mateix, en aquest mòdul s’adquiriran les habilitats necessàries per realitzar una gestió eficaç del processo culinari.
 3. INNOVACIÓL’objectiu és adquirir domini de treball amb eines orientades a la generació d’idees i desenvolupament de l’actitud creativa, així com aplicar un sistema d’innovació tant al producte com a la gestió del negoci.
 4. SERVEI AL CLIENTTé com a finalitat adquirir els coneixements i habilitats necessàries per dissenyar els processos de servei al client, dirigir l’equip a la sala i gestionar una atenció adequada.

  També s’adquiriran les habilitats bàsiques d’un *sumiller i els coneixements per gestionar de forma eficaç el servei de vi i begudes d’un restaurant.

 5. TUTORIES, EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE I CASOS PRÀCTICSA través de convidats de referència, visites tècniques, convidats de referència, experiències gastronòmiques, demostracions i el seguiment i suport d’un tutor/a per desenvolupar el teu projecte podràs conèixer i entendre les claus d’èxit de models de negoci de referència i desenvolupar un projecte coherent i innovador.