Objectiu i Participació

Objectiu

Aquesta Beca té com a finalitat fomentar l’emprenedoria i la generació d’idees entre els joves, i concretament complementar la formació dels alumnes de les Escoles d’Hoteleria i Turisme amb
la utilització de les aplicacions de software en la gestió i el funcionament dels establiments de restauració com a estratègia d’excelència, actitud creativa i innovació a l’empresa.

Es pretén que els participants realitzin una simulació de la creació i explotació d’un negoci, utilitzant les solucions tecnològiques de software ICG, analitzant en profunditat el projecte empresarial, millorant el servei, l’atenció al client, i augmentant eficiència i la productivitat en la gestió.

Objectiu-i-Participacio

Participació

Els Premis s’adrecen a tots els alumnes que finalitzin els seus estudis en els Centres Educatius de Formació Professional de Catalunya d’Hoteleria i Turisme, que imparteixen el Cicle Formatiu de Grau Superior de Direcció de Serveis de Restauració o Cuina, o el combinat de Restauració i Cuina, i que imparteixen el seus continguts amb les solucions de software ICG (FrontRest, TeleComanda, ICGManager).