La Beca ICG continua sense poder-se celebrar a causa de la crisi de la COVID-19.

Benvolgut/des.

Us comuniquem que la Beca ICG a la Innovació i Gestió en Hostaleria, promoguda per la Fundació ICG, amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració de la Facultat de Ciències Gastronòmiques Basque Culinary Center, continua sense poder-se celebrar a causa de la crisi de la COVID-19.

La situació actual i la previsió per als propers mesos continua sense permetre’ns celebrar un acte en el qual un dels eixos importants és el lliurament dels premis i els reconeixements de participació per part de l’Hble. Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A més, hem d’estar totalment segurs de poder complir unes garanties sanitàries que evitin la propagació o el rebrot del coronavirus i, en aquests moments, això encara no és possible.

L’organització vol agrair als professors i equips directius dels centres formatius la gran tasca que fan en la transmissió de talent i en la formació dels alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior de Direcció de Serveis de Restauració i Direcció de Cuina, en la gestió i el funcionament dels establiments de restauració amb les eines i solucions tecnològiques que la Fundació ICG posa a l’abast dels centres educatius, com a actitud creativa i d’innovació a l’empresa.

Des de la Fundació ICG seguim treballant perquè la formació, el coneixement i la innovació educativa no s’aturin, per a la qual cosa continuem amb el procés d’implantació de la nova tecnologia Cloud als centres formatius, i amb les formacions Online per a professors.

Us anirem informant,