Presenta el teu treball

Presenta el teu projecte fent una simulació de la creació i explotació d’un negoci de restauració, utilitzant les solucions tecnològiques de software ICG.

En aquesta convocatòria 2018-2019 el treball a presentar ha de ser sobre un establiment de menjar tradicional.

El termini per presentar els treballs finalitzarà el 17 de maig.

Parts del treball:

Part1-IMG

Omple el formulari

Presenta la idea de negoci, tipus d’establiment i pla d’inversió inicial…

Part2-IMG

Crea i gestiona l’establiment

Utilitzant les solucions de software FrontRest i ICGManager

Part3-IMG

Omple el formulari

Exposa el pla de viabilitat del negoci detallant ingressos, costos, marges i amortització…

Els treballs que es presentin hauran de ser tutelats per un membre de l’equip del professorat dels centres.