La V edició de la Beca ICG a la Innovació i Gestió en hostaleria es posposa al 2021 per motius de força major

Benvolguts/des,

Us comuniquem que la V edició de la Beca ICG a la Innovació i Gestió en Hostaleria, corresponent al curs 2019-2020, promoguda per la Fundació ICG, amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de la Facultat de Ciències Gastronòmiques Basque Culinary Center, no es podrà celebrar enguany a causa de la crisi de la COVID-19.

Malgrat ha estat un any d’èxit en el nombre d’inscripcions dels alumnes que han finalitzat els CFGS de Direcció de Serveis de Restauració i Direcció de Cuina, no totes i tots els alumnes i centres formatius han tingut les mateixes oportunitats, possibilitats i mitjans adequats per poder desenvolupar tots els blocs que se sol·liciten a la Beca.

Així mateix, la situació actual no ens permet celebrar un acte en el qual un dels eixos importants és el lliurament dels premis i els reconeixements de participació per part de l’Hble. Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

A més, hem d’estar totalment segurs de poder complir unes garanties sanitàries que evitin la propagació o el rebrot del coronavirus i, en aquests moments de tanta incertesa, creiem que això no és possible. Tanmateix, les incògnites que romanen avui dia sobre com celebrar aquest tipus d’activitat, fan que no sigui viable.

Amb la mirada posada al 2021

Vista la situació, i que hi ha un nombre d’alumnes que sí han pogut treballar i finalitzar tots els processos de la Beca, i tenint en compte que el termini de presentació dels treballs finalitzarà el 18 de maig de 2020, des de l’organització de la Beca, d’acord amb el Departament d’Educació, i havent informat de la situació al Basque Culinary Center, hem decidit buscar fórmules diferents per garantir el treball d’aquests alumnes posposant la V edició de la Beca a l’any vinent, però tenint en compte el treball que han realitzat els alumnes aquest any.

L’organització vol agrair tant als alumnes com als professors i equips directius del centres formatius el treball i l’esforç realitzat. Per aquest motiu, els alumnes que han finalitzat totes les parts del treball per accedir als premis de la Beca passen a ser automàticament finalistes per a l’any vinent, per poder concursar amb garanties. En aquest sentit, us anirem informant de tot el procés i noves dates.

Des de la Fundació ICG continuem treballant perquè la formació, el coneixement i la innovació educativa no s’aturin, i us emplacem a tots a retrobar-nos el 2021.